Пластмасови изделия в медицината

Mедицинските изделия включват - кръвопреливни и инфузионни системи; спринцовки двусъставни и трисъставни и инжекционни игли; сонди, катетри и дренажи; уринаторни торби и урологични катетри; кислородни маски и назални катетри, шпатули и клампи; полиетиленови ръкавици, спекулуми, калцуни; еднократно медицинско облекло и бельо от НТТ, включващо: хирургично облекло, халати за посетители, предпазно и работно облекло за фармацевтичната и за хранително - вкусовата промишленост, шапки, бонета, маски, калцуни къси и тип ботуши.
Фирмата предлага стерилни сетове/комплекти  от НТТ, включващи операционно облекло, постелъчно бельо, шапки, маски и др.
Контейнерите  за биологични отпадъци са удобни, практични, със стабилно затваряне и са пригодени за унищожаване чрез изгаряне в инсенератор.

Момина крепост

http://zazz.info/images/gallery/2012_5/509_attach_3960_normal.jpg